Tú Mỡ

Tú Mỡ, tên thật: Hồ Trọng Hiếu (1900-1976), là một nhà thơ trào phúng Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu văn học, thì với gần nửa thế kỷ cầm bút bền bỉ, ông đã có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của thơ ca[2], đặc biệt về mặt thơ trào phúng, thời nào ông cũng là bậc thầy.

Tác Phẩm

Thơ

 • Dòng nước ngược: tập 1 (Đời Nay xuất bản, Hà Nội, 1934), tập 2 (Đời Nay xuất bản, Hà Nội, 1941).
 • Nụ cười kháng chiến (1952)
 • Anh hùng vô tận (1952)
 • Nụ cười chính nghĩa (1958)
 • Bút chiến đấu (1960)
 • Đòn bút (1962)
 • Ông và cháu (tập thơ thiếu nhi, 1970)
 • Thơ Tú Mỡ (tập thơ tuyển, 1971)

Diễn ca, chèo, tuồng…

 • Rồng nan xuống nước (tuồng, 1942)
 • Địch vận diễn ca (diễn ca, 1949),
 • Trung du cười chiến thắng (thơ, chèo, hát xẩm, 1953)
 • Tấm Cám (chèo, 1955)
 • Nhà sư giết giặc (chèo, 1955)
 • Dân tộc vùng lên (diễn ca, 1959), vv…

 

Leave a Reply